television

 

 

Television (work in progress)

Tijdens mijn Drawing Inventions Academy mastertraject (2020) begon ik met mijn serie “Television”.  “Television” is een serie tekeningen van stills van televisiebeelden. Ik heb deze  stills gekozen, omdat deze beelden op televisie mij overvielen door hun melancholische schoonheid.
Het zijn vaak ruimtes met een vervreemdende, eenzame of verstillende sfeer. Ik probeer deze sfeer te vangen in mijn tekeningen met borduurwerk. De stills zijn van o.a. de serie Hinterland, Patrick Melrose , de film ‘Nise, the heart of madness’ en de documentaire ‘Astrid’ over het leven van Astrid Lindgren.

During my Drawing Inventions Academy master’s program (2020) I started working on the series “Television”.
Television is a series of drawings of stills from television images. I chose these stills because these images on television struck me with their melancholic beauty.
They are often spaces with a certain incidence of light and with an alienated, lonely or tranquil atmosphere. I try to capture this atmosphere in my drawings with embroidery.
The stills are from the series Hinterland, Patrick Melrose, the film ‘Nise, the heart of madness’ and the documentary ‘Astrid’ about the life of Astrid Lindgren.